Avaldatud: 2019-03-21 13:40:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 21.03.2019

21. märtsil 2019. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 4 asuvas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 804 769 häält, so 73,18 % kõikidest häältest.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 29 752 571 hääle ehk 99,82% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2018. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2018 on 411 077 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 681 181 tuhat eurot ning puhaskasum 30 438 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada 29 793 644 hääle ehk 99,96% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2018. a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 80 846  tuhat eurot
2018. aasta puhaskasum 30 438  tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2018 111 284  tuhat eurot
Maksta dividendi 0,71 eurot aktsia kohta 28 918  tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 82 366  tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 4. aprillil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nimetada 29 433 519 hääle ehk 98,75% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2019. - 2021.a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.


Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 02.04.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest.Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel. 731 5000