Avaldatud: 2019-03-21 13:00:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Vaatlusmärke lisamine Baltika aktsiatele

Tallinn, Eesti, 2019-03-21 13:00 CET --

Nasdaq Tallinna juhatus otsustas 21. märtsil 2019.a. lisada Baltika AS aktsiatele (BLT1T, ISIN kood: EE3100003609) alates tänasest, 21. märtsist 2019, vaatlusmärke Reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.8 sätestatud alustel.

AS Baltika omakapital ei vasta äriseadustikus sätestatud nõuetele.

 

Vaatlusmärke kasutamise eesmärk on turuosaliste tähelepanu juhtimine mainitud asjaolule.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.