Avaldatud: 2019-03-15 16:00:00 CET
Tallinna Vesi
Börsiteade

AS Tallinna Vesi vaidlustas Konkurentsiameti otsuse halduskohtus

Eile, 14.03.2019 esitas AS Tallinna Vesi kaebuse Tallinna Halduskohtule seoses Konkurentsiameti otsusega jätta veeteenuse hinnad Tallinnas ja Saue linnas kooskõlastamata.

Kaebus seondub Konkurentsiameti 12.02.2019 otsusega mitte rahuldada ettevõtte vaiet seoses ameti 04.12.2018 otsusega, millega jäeti kooskõlastamata ASi Tallinna Vesi poolt taotletud veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonnas. 

Paralleelselt on AS Tallinna Vesi koostamas Konkurentsiametile vastust seoses sama 04.12.2018 otsusega seotud järelevalvemenetlusega. ASil Tallinna Vesi on vastamiseks aega kuni 01.04.2019.

Ettevõte ootab jätkuvalt otsust käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee