Avaldatud: 2019-03-15 15:16:27 CET
Inbank
Asutamislepingu, asutamisotsuse või põhikirja muutmine

Muudatused Inbank AS-i põhikirjas

Inbank esitas aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku muuta Inbanki põhikirja järgmiselt:

6.3. Nõukogul on alates käesoleva põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest järgneva kolme (3) aasta jooksul õigus suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kaheksakümne seitsme tuhande kolmesaja üheksakümne nelja (87 394) euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni üheksasaja kuuekümne ühe tuhande kolmesaja kolmekümne nelja (961 334) euroni.

2015. aastal pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid oma internetipanga ja partnervõrgustiku kaudu. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaa, Austria ja Hollandi turult.

Lisainfo:
Kristin Pihu
Inbank AS
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
+372 5348 2436
kristin.pihu@inbank.ee