Paskelbta: 2019-03-15 15:10:00 CET
LITGRID AB
Kita informacija

Audito komiteto nuomonės dėl LITGRID AB ir UAB „TETAS“ ketinamų sudaryti sandorių

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius  LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) praneša, kad 2019-03-14 gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomones dėl dviejų LITGRID AB ir UAB „TETAS“ ketinamų sudaryti sandorių:

  1. 110 (330) kV įtampos ir kombinuotų (srovės/įtampos) matavimo transformatorių metrologinės patikros paslaugų pirkimo sandorio.
  2. 330/110/10 kV Kauno TP galių didinimo (nauji 200 MVA autotransformatoriai su sumontavimu) įrengimo pirkimo.

UAB „EPSO-G“ 2019 m. vasario 26 d. Audito komitetas pateikė nuomonę dėl 110 (330) kV įtampos ir kombinuotų (srovės/įtampos) matavimo transformatorių metrologinės patikros paslaugų pirkimo sandorio:

• sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas, kadangi paslaugų pirkimui buvo skelbtas tarptautinis viešojo pirkimo konkursas, skelbiamų derybų būdu, o UAB „TETAS“ pateikto pasiūlymo sąlygos, LITGRID AB administracijos vertinimu, atitinka tokio pobūdžio paslaugų pirkimo rinkos sąlygas;

• sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, kadangi Sandorio sudarymas objektyviai būtinas užtikrinti LITGRID vykdomai elektros perdavimo veiklai.

UAB „EPSO-G“ 2019 m. kovo 12 d. Audito komitetas pateikė nuomonę dėl 330/110/10 kV Kauno TP galių didinimo (nauji 200 MVA autotransformatoriai su sumontavimu) įrengimo pirkimo:

• sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas, kadangi prieš sudarant sandorį paslaugų pirkimui buvo skelbtas tarptautinis viešojo pirkimo konkursas, skelbiamų derybų būdu, kurio laimėtoju buvo pripažintas UAB „TETAS“; o UAB „TETAS“  pasiūlyta sąlyga – autotransformatorių 17 m. kokybės garantijos terminas – neprieštarauja imperatyvioms tiesės aktų nuostatoms;

• sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, atsižvelgiant į sandorio sudarymo objektyvų būtinumą.

Dėl aukščiau išvardintų sandorių sudarymo LITGRID AB valdyba spręs 2019 m. kovo 20 d.


LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos skyriaus vadovė

tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu