Paskelbta: 2019-03-15 15:00:00 CET
AB "Žemaitijos pienas"
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Dėl bendro AB „Žemaitijos pienas“ balsavimo teisių skaičiaus ir kapitalo


   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 str. 2 d., pateikiame informaciją   apie AB „Žemaitijos pienas“ bendrą jo išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį, įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę ir kitus duomenis. Duomenys teikiami 2019 m. kovo 01 d. būklei.

Akcijų klasė, rūšisBendras akcijų skaičius (vnt.)/bendras balsų skaičius (vnt.)Akcijos nominali vertė (EUR)Bendrovės įstatinis kapitalas (EUR)Įstatinio kapitalo dalis (%) 

ISIN kodas
 

Bendrovės valdoma akcijų skaičius/proc.
Paprastosios vardinės akcijos[1] 

48 375 000/
46 147 772[2]

 
0,2914 028 750100 

LT0000121865

 
 

2 227 228
4,60

Teisininkas
Gintaras Keliauskas
+ 370 444 22208
[1] Paprastosios akcijos – tai įprastos bendrovės akcijos, kurios nesuteikia specialių privilegijų ar teisių apribojimų. Tai bendrovės akcinio kapitalo dalys, kurių savininkai (akcininkai) tampa bendrovės nariais, turinčiais teisę balsuoti metiniuose susirinkimuose, gauti dividendus iš bendrovės pelno, taip pat turėti kitas įstatymuose numatytas teises ir pareigas.

[2] 2019 m. kovo 01 d. AB “Žemaitijos pienas” valdo 2 227 228 vnt. savų akcijų, kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 4 d. 1 p., 54 str. 7 d. Bendrovei nesuteikia teisės naudotis jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis (įskaitant balsavimo teisę), todėl Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikia 46 147 772 balsus.