Offentliggjort: 2019-03-15 11:33:13 CET
Small Cap Danmark A/S
Årsrapport

Børsmeddelelse nr. 04.2019, Årsrapport 2018

SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2018, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • SmallCap Danmark A/S realiserede i 2018 et resultat før skat på -29,7 mio. kr. (2017: 13,1 mio. kr.). Børskursen på selskabets aktier var ultimo 2017 på 74,5 kr. pr. aktie. Ultimo 2018 var børskursen 18,80 kr. pr. aktie, svarende til et fald i 2018 på 2,70 kr. pr. aktie (-3,6%), når der tages hensyn til udloddet udbytte på i alt 53,0 kr. pr. aktie. OMXC20 faldt i 2018 med 13,0%, mens OMXCXC20 faldt med 4,6%.
  • Ultimo 2018 udgjorde egenkapitalen 75,3 mio. kr. som var sammensat af likvider m.m. på 46,1 mio. kr., Rias aktier for 24,8 mio. kr. samt øvrige aktier under afvikling på 4,4 mio. kr. Alle øvrige aktier er nu solgt.
  • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales et ordinært udbytte for 2018. Umiddelbart efter, at den igangværende proces med nedsættelse af aktiekapitalen fra 75 mio. kr. til 3,75 mio. kr. er tilendebragt, påtænker bestyrelsen at udbetale et ekstraordinært udbytte på 10 kr. pr. aktie.
  • Bestyrelsen har besluttet at afhænde Rias aktierne i et offentligt udbud, hvor alle får mulighed for at byde på Rias aktierne i en auktionsproces. Salget af Rias aktierne forventes gennemført umiddelbart efter, at ovennævnte kapitalnedsættelse er registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen påtænker at udbetale provenuet herfra til aktionærerne i form af et ekstraordinært udbytte.
  • Tilbage i SmallCap Danmark A/S vil herefter være en beskeden egenkapital, som udelukkende vil bestå af likvider m.m. samt skattemæssige underskud og aktietab på i alt 197 mio. kr., som er bogført til 0 kr. Det er bestyrelsens vurdering, at der herved er skabt det mest optimale udgangspunkt for den i gang­værende afsøgning af markedet for mulige købere til hele selskabet med henblik på at opnå den højest mulige værdi af det skattemæssige underskud og af børsplatformen.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Niels RothChristian Reinholdt
Formand for bestyrelsenAdm. direktør

Vedhæftede filer


AS Årsrapport 2018 FINAL.pdf
CorpGov2018.pdf
Forbrev SCDAS årsrapport 2018.pdf