Avaldatud: 2019-03-15 08:30:00 CET
Linda Nektar
Majandusaasta aruanne

AS Linda Nektar 2018. majandusaasta auditeeritud aruanne

AS Linda Nektar juhatus esitas nõukogule ettevõtte 2018. aasta auditeeritud aastaaruande, mille nõukogu on ka heaks kiitnud. Võrreldes 15. veebruaril 2019 avaldatud auditeerimata aruandega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi.

AS Linda Nektar  2018. majandusaasta auditeeritud aruanne on lisatud teatele ja tehakse kättesaadavaks  AS Linda Nektar kodulehel aadressil http://www.lindanektar.ee/

 

AS Linda Nektar on 1940-ndatel aastatel alguse saanud Eesti ettevõte, mis toodab kääritatud jooke regionaalsele joogitööstusele. Ettevõte keskendub pakendamata puuviljaveinide valmistamisele ning tegutseb ärilt-ärile mudeli alusel. Ettevõtte tootmine paikneb Baltimaade ja Põhja-Euroopa turgude suhtes logistiliselt soodsas asukohas Lõuna-Eestis.

Mahukad investeeringud uurimis- ja arendustegevustesse on viinud uudse aroomitootmise tehnoloogiani, mille arendamine ja laialdasem kasutuselevõtt koos uutele turgudele laienemisega on järgnevate aastate jooksul peamine tähelepanu keskpunkt.

AS Linda Nektari aktsiad on kauplemisele võetud Nasdaq Balti First North aktsianimekirjas.

Linda Nektari sertifitseeritud nõustaja on LHV Pank.

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         AS Linda Nektar
         Juhatuse liige
         
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


Linda Nektar 2018 auditeeritud aastaaruanne_ET.pdf