Avaldatud: 2019-03-13 17:00:00 CET
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse liikme volituste pikendamine

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Pro Kapital) teatab, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 12.03.2019 valida Edoardo Axel Preatoni tagasi Pro Kapitali juhatusse kuni 31.12.2021.

Lühem ametiaeg kui 3 aastat on seaduse ja Ühingu põhikirjaga lubatud ning on tingitud juhatuse liikme ja juhatuse esimehe ametiaegade kestuse vastavusse viimisega ning ka vastavusse viimisest Ühingu majandusaastal seatavate eesmärkide ja vastavate tulemuste hindamisega.

Edoardo Axel Preatoni on olnud Pro Kapitali juhatuse liige alates 14.09.2016.

AS Pro Kapital Grupp juhatus jätkab kolmeliikmelisena (Paolo Vittorio Michelozzi, Allan Remmelkoor ja Edoardo Axel Preatoni).

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
AS Pro Kapital Grupp
tel: +372 614 4920
prokapital@prokapital.ee