Paskelbta: 2019-03-12 08:45:00 CET
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamybos“ generalinio direktoriaus nominavimo

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

„Lietuvos energijos gamyba“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2019 m. kovo 12 d. gavo „Lietuvos energijos“, UAB, raštą, kuriuo buvo informuota, kad, atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų tarybos nuomonę, Bendrovei teikiama Rimgaudo Kalvaičio kandidatūra užimti Bendrovės valdybos nario ir generalinio direktoriaus pareigas. Atsižvelgiant į tai, tą pačią dieną Rimgaudas Kalvaitis Bendrovei pateikė pranešimą dėl atsistatydinimo iš nepriklausomo Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų.

Bendrovės stebėtojų taryba dėl R. Kalvaičio paskyrimo valdybos nariu, o Bendrovės valdyba – dėl R. Kalvaičio išrinkimo naujuoju generaliniu direktoriumi spręs po dviejų savaičių.

Fiziko išsilavinimą turintis R. Kalvaitis šiuo metu vadovauja nuosavai įmonei „Technology Competence Center“, taip pat yra sukaupęs ilgametės patirties vadovaudamas inovatyviųjų technologijų verslų plėtrai tarptautinėse bendrovėse „Ericcson“, „Teletower“ bei BOD grupės įmonėse. R. Kalvaitis turi patirties diegiant išmaniosios energetikos sprendimus, vystant atsinaujinančią bei tradicinę energetiką.Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@le.lt