Avaldatud: 2019-03-11 08:00:00 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp omandab OÜ Linna Ekraanid

8. märtsil 2019 omandas AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse ettevõttes Linna Ekraanid OÜ, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis. Seni kuulus ASile Ekspress Grupp 50% ettevõttest.

2016. aasta juulis omandati OÜ Linna Ekraanid 50% osalus. Omandamise eesmärk oli luua eeldused ASi Ekspress Grupp uue äriliini käivitamiseks ja kasvatada seeläbi kontserni tegevusalade portfelli. Kontserni pikaajaline eesmärk on endiselt arendada digitaalse välireklaami äriliini ja võtta nimetatud äris turul juhtiv roll. 2016. aastal sõlmitud lepingu kohaselt oli Ekspress Grupil kohustus omandada ülejäänud 50% ettevõttest 2019. aastal.

Tehing ei ole käsitatav olulise osaluse omandamisena NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele“ tähenduses. AS Ekspress Grupp kinnitab, et OÜ Linna Ekraanid ega ASi Ekspress Grupp juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud. Poolte kokkuleppel tehingu hinda ega muid tingimusi ei avalikustata. Ostutehing on finantseeritud laenuga.

OÜ Linna Ekraanid on kiiresti kasvav välimeediaettevõte, mis ehitab ja haldab elektroonilisi välireklaami pindu. Ettevõte alustas LED-ekraanide paigaldamisega aastal 2010. Praegu on Linna Ekraanidel 29 digitaalset väliekraani üle kogu Eesti.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.