Avaldatud: 2019-02-06 14:27:00 CET
UPP Olaines
Kvartaliaruanne

UPP Olaines OÜ 2018. aasta 4. kvartali auditeerimata majandustulemused

UPP Olaines OÜ võlakirjade noteerimine Nasdaq Tallinn võlakirjade nimekirjas

Nasdaq (NSDAQ) teatas 29. novembril 2018, et UPP Olaines OÜ võlakirjad on võetud kauplemisele Nasdaq Tallinn võlakirjade nimekirjas. Enne noteerimist oli võlakirjad müüdud mitteavaliku pakkumisega Balti institutsionaalsetele investoritele ning varakatele üksikisikutele.

„On rõõm näha, et United Partnersi meeskond näeb väärtpaberite avalikule turule toomisel väärtust ja noteerib nüüd oma uue ettevõtte võlakirjad reguleeritud turul ehk Balti võlakirjanimekirjas,“ ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

„Meil on hea meel, et läbi UPP Olaines OÜ võlakirjaemissiooni oleme saanud pakkuda madalate intressimäärade keskkonnas hea tootlikkusega investeerimisinstrumenti, mille riskisust võib pidada mõõdukaks.“ ütles United Partnersi direktor Siim Sild.

Kinnisvara ülevaatus

Aasta lõpus teostati veokite parkimisala asfaldikahjustuste parandamine. Taastati parkimisala deformeerunud valgustipost. 2018. aasta augustis teostatud tehnilise auditi tulemusel tuvastati mõningad mehaanilised vigastused, mis on põhjustatud otsasõitudest kas veokite või tõstukite poolt. Oleme edastanud hoone tehnilise auditi tulemused rentnikele. 2019 aasta alguses ootame rentnikelt tagasisidet ajagraafiku osas tehnilises auditis välja toodud puuduste likvideerimise osas.

Tegevused

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, IV kv 2018 ei olnud.

IV kv 2018 lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

Investorsuhted United Partnersis

Silver Kalmus on United Partners Advisory OÜ uus liige, kes vastutab investorsuhete eest United Partnersis. Eesmärk on parendada regulaarset suhtlust investoritega, kes on näidanud oma usaldust ning investeerinud United Partnersi projektidesse. Silveriga võib võtta ühendust kõigil teemadel, mis puudutavad UPP Olaines OÜ-d. Silver Kalmus +372 56206 450, Investorsuhted.

Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee

 


UPP Olaines OÜ Q4 2018 Interim Report EST.pdf