Paskelbta: 2019-03-07 07:19:07 CET
AB Šiaulių bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Valdybos parengti sprendimų projektai 2019-03-28 vyksiančiam eiliniam Šiaulių banko visuotiniam akcininkų susirinkimui

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

Pateikiami valdybos parengti sprendimų projektai 2019 m. kovo 28 d. vyksiančio AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Papildomą informaciją teikia Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.

Priedai


Sprend_projektai_lit.pdf
Priedas_3_AST.pdf
Priedas_2_pelno_paskirst.pdf
2018-metine lt.pdf