Paskelbta: 2019-03-06 16:51:47 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl teismo priimto sprendimo

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir/ar  Bendrovė), juridinio asmens kodas: 304151376, registruotos buveinės adresas: Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2019 m. kovo 6 d. sprendimu netenkino Bendrovės apeliacinio skundo, kuriuo buvo prašoma panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 25 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-180-463/2017 dalį dėl 300 000 Eur piniginės sankcijos (baudos) dydžio ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – neskirti ESO Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2015 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. O3-351 „Dėl AB LESTO reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo“ 3.1 punkte nurodytos piniginės baudos arba ją sumažinti iki pagrįsto ir protingo dydžio - 41.075,36 Eur.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Pažymime, kad LVAT priimtas spendimas Bendrovės 2019 m. finansiniams rezultatams įtakos neturės, kadangi baudos įtaka jau buvo atspindėta ankstesnių laikotarpių įmonės finansinėse ataskaitose.


Atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tel. +37061751616.