Publicēts: 2019-03-06 15:00:00 CET
Latvenergo
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Latvenergo publicē 2019.gada 6.marta virtuālās konferences prezentāciju

Rīga, 2019-03-06 15:00 CET -- AS „Latvenergo” ir aicinājis visus interesentus 2019.gada 6.martā pulksten 16:00 piedalīties uzņēmuma rīkotajā virtuālajā konferencē, kuras ietvaros AS „Latvenergo” Finanšu direktors Guntars Baļčūns analizēs Latvenergo koncerna neauditētos 2018. gada finanšu rezultātus, kā arī informēs par aktualitātēm koncernā. Virtuālās konferences laikā skatāmā prezentācija ir atrodama šī paziņojuma pielikumā.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS „Latvenergo” vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s AS „Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS „Latvenergo” (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS “Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades aktīvu noma), AS „Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA “Liepājas enerģija” (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS „Latvenergo” akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.


2019.03.06_Latvenergo_webinar_presentation.pdf