Paskelbta: 2019-03-01 09:03:51 CET
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie 2018 m. 12 mėnesių neaudituotų veiklos rezultatų pristatymą internetiniame seminare

2019 m. kovo 1 d. AUGA group, AB surengė internetinį seminarą, kuriame bendrovės 2018 metų neaudituotus finansinius rezultatus komentavo bedrovės generalinis direktorius Linas Bulzgys ir finansų direktorius Martynas Repečka.


Prezentacija, demonstruota seminaro metu, pridedama prie šio pranešimo.


Priedas


Finansiniu rezultatu prezentacija Q4.pdf