Paskelbta: 2019-02-28 21:15:24 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 1 mėnesio finansiniai duomenys

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2019 metų 1 mėnesio preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

  Sausis
  2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Pajamos 164,3 mln. Eur 119,1 mln. Eur 38,0 proc.
Koreguota EBITDA* 30,4 mln. Eur 28,6 mln. Eur 6,3 proc.

„Lietuvos energijos“ pajamos 2019 m. sausio mėn. siekė 164,3 mln. eurų ir buvo 38,0 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (119,1 mln. eurų). Grupės pajamų augimą lėmė išaugusios „Energijos tiekimo“ dukterinės įmonės Lenkijoje „Geton Energy“ prekybos apyvartos biržoje, taip pat toliau rinkoje augusios dujų kainos ir dėl įvykdytų SGD perkrovų išaugę pardavimo kiekiai bei dėl to didėjusios pajamos iš dujų prekybos veiklos. 

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis per 2019 m. sausio mėn. siekė 30,4 mln. eurų – 6,3 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (28,6 mln. eurų). Rodiklio augimą lėmė geresnis elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultatas dėl padidėjusių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą.


*Bendrovės preliminarus 2019 m. bei faktinis 2018 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.


Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, l. e. p. „Lietuvos energijos“ ryšių su visuomene vadovas, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt