Paskelbta: 2019-02-28 21:10:00 CET
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

„Lietuvos energija“, UAB, 2018 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija: tarptautinėse rinkose išaugusios kainos paveikė „Lietuvos energijos“ rezultatus

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Tarptautinėse rinkose išaugusios kainos paveikė „Lietuvos energijos“ rezultatus

2018 metais valstybės kapitalo energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ (toliau – Grupė) rezultatams didelę įtaką darė elektros ir dujų rinkose susiklosčiusi kainų situacija. Dėl kainų pokyčių rinkose Grupės pajamos, palyginti su 2017 metais, išaugo 15,1 proc., iki 1,267 mlrd. EUR. Tačiau išaugusios kainos lėmė ir 33,2 proc., iki 986,6 mln. EUR, išaugusias elektros, dujų, kuro ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas. Dėl reguliuojamos veiklos specifikos, Grupės sąnaudos augo daugiau nei pajamos, o už 2018 m. susidariusius reguliacinius skirtumus Grupės įmonėms bus kompensuojama ateinančiais laikotarpiais.

Eliminavus reguliacinius efektus, koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) 2018 m., palyginti su 2017 m., mažėjo nežymiai – 3,8 proc., iki 229,7 mln. EUR.

2018 m. Grupės grynajam pelnui, be jau minėtų elektros ir dujų kainų pokyčių, reikšmingą įtaką turėjo vienkartinis atlikto valdomos bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ turto vertinimo efektas. Nors atlikus turto vertinimą nustatyta didesnė naudojamo turto vertė, dėl apskaitinių aspektų 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje buvo apskaitytas turto perkainavimo nuostolis, reikšmingai sumažinęs grynojo pelno rezultatą, o nuosavo kapitalo dalyje, perkainojimo rezerve buvo apskaitytas turto vertės padidėjimas. Eliminavus reguliacinius bei vienkartinius efektus, bendras Grupės koreguotas grynojo pelno rezultatas palyginti su 2017 m. mažėjo 3,3 proc., iki 125,8 mln. EUR.

„Praėję metai „Lietuvos energijai“ buvo kupini iššūkių – energijos kainų šuoliai tarptautinėse rinkose paveikė grupės rezultatus, tačiau sėkmingai suvaldėme rizikas, todėl metus baigėme pasiekę planuotų rezultatų. Toliau užtikrintai įgyvendiname strategijoje LE 2030 iškeltus tikslus. Pernai grupės investicijos buvo rekordinės ir siekė beveik 410 mln. EUR. Plėsdami žaliosios generacijos portfelį, 2018 metais įsigijome tris veikiančius vėjo jėgainių parkus, o „Lietuvos energijos“ įsteigtas Išmaniosios energetikos rizikos kapitalo fondas investuoja į startuolius, kurie, neabejoju, sukurs stebinančius inovatyvumu sprendimus ir parodys puikius rezultatus. Šiemet  toliau transformuosime grupę, konsoliduodami jos veiklas bei vis labiau atsigręždami į klientą“, – teigia „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

„Lietuvos energijos“ grupės 2018 metų I-IV ketvirčių pagrindiniai rodikliai:

  • Grupės pajamos didėjo 15,1 proc. – iki 1 266,9 mln. EUR (2017 m. – 1 100,8 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos efektyvinant veiklą mažėjo 3,3 proc., t. y. daugiau nei 4 mln. EUR – iki 127,6 mln. EUR (2017 m. – 132 mln. EUR);
  • Grupės EBITDA mažėjo 33,5 proc. iki 151,2 mln. EUR. Grupės koreguota EBITDA sumažėjo 3,8 proc. – iki 229,7 mln. EUR (2017 m. – 238,7 mln. EUR). Kasmet stabiliai augantį skirstymo veiklos rezultatą nusvėrė prastesni rezultatai iš elektros ir dujų prekybos veiklos dėl išaugusių kainų rinkoje;
  • Grupės grynasis pelnas sumažėjo 93,1 proc. iki 6,5 mln. EUR. Grupės koreguotas grynasis pelnas sumažėjo 3,3 proc. iki 125,8 mln. EUR (2017 m. – 130,1 mln. EUR);
  • Nuosavo kapitalo grąža (ROE) siekė 0,5 proc. (2017 m. – 7 proc.), koreguota nuosavo kapitalo grąža reikšmingai nesikeitė ir siekė 9,4 proc. (2017 m. – 9,8 proc.);
  • Investicijos didėjo 61,5 proc. – iki 409,2 mln. EUR (2017 m. – 253,4 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta elektros skirstomojo tinklo atnaujinimui (30 proc.) ir plėtrai (21 proc.) bei žymiai išaugo investicijos į Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektus (20 proc.).

*Grupės EBITDA ir grynojo pelno rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2) eliminuojant dujų kainos nuolaidos sąnaudas, kurios yra susijusios su praėjusiais laikotarpiais; (3) eliminuojant reikšmingą vienkartinių veiksnių įtaką.

Artūras Ketlerius, l. e. p. ryšių su visuomene vadovas, arturas.ketlerius@le.lt, +370 620 76076

Priedai


Atsakingu asmenu patvirtinimas LE 2018 tarpinis.PDF
LE grupės 2018 tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos.pdf
LE grupės 2018 tarpinis pranešimas.pdf