Paskelbta: 2019-02-28 18:00:00 CET
AB "Pieno žvaigždės"
Tarpinė informacija

AB „Pieno žvaigždės“ 2018 metų dvylikos mėnesių neaudituotos finansinės ataskaitos

Pridėtame faile AB Pieno žvaigždės 2018 m. dvylikos mėnesių neaudituotos finansinės ataskaitos.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
8 52461419

Priedas


2018_4k_PZ_ataskaita_nasdaq_LT.pdf