Publicēts: 2019-02-28 15:47:06 CET
Latvijas balzams
Iekšējā informācija

Par AS “Latvijas balzams” pērnā gada neauditētajiem darbības rezultātiem

AS “Latvijas balzams” (“Sabiedrība”) vadība informē, ka Sabiedrības pārskata perioda neauditētā neto peļņa ir 9.38 miljoni eiro, kas ir par 9% lielāka nekā 2017. gadā. Savukārt AS “Latvijas balzams” neauditētais neto apgrozījums 2018. gadā sasniedza 75.1 miljonus eiro, kas ir par 4% mazāk nekā 2017. gadā.

AS “Latvijas balzams” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Pārskata periodā Sabiedrība nodokļos valsts budžetā iemaksājusi 64.3 miljonus eiro, tajā skaitā akcīzes nodokli 48.7 miljonu eiro apmērā.

 

AS "Latvijas balzams"

Valdes priekšsēdētājs

Intars Geidāns


LB 4Q 2018 LV final.pdf