Publicēts: 2019-02-28 13:28:33 CET
Grobiņa
Finanšu informācija

AS "Grobiņa" neauditēts 2018. gada 12 mēnešu finanšu pārskats

Dubeņi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3438, Latvija, 2019-02-28 13:28 CET -- Sabiedrības 2018.gada  neto apgrozījums ir 2 290 530 EUR un šajā laikā Kanādas izsoļu namā NAFA realizētas 118 660 ūdeļādas. AS “Grobiņa” vadība sadarbojas ar Kanādas izsoļu namu NAFA attiecībā uz finansējuma piešķiršanu kažokzvēru nobarošanai kopš 2017. gada līdz šim, kas ļauj sabiedrībai nodrošināt normālu saimniecisko darbību atbilstoši Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam. Ar 2018.gada 29.marta  Liepājas tiesas lēmumu tika apstiprināti grozījumi AS “Grobiņa” Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā, tādejādi pagarinot tiesiskās aizsardzības procesa termiņu līdz 2020.gada 30.jūnijam. 2018.gada  janvārī un aprīlī AS “Grobiņa” vadība parakstīja ar Kanādas izsoļu namu NAFA līgumus par sadarbību, kas ļāvis AS “Grobiņa” palielināt vaislas ganāmpulku  2018.gadam, kā rezultātā sabiedrība sākot jau ar 2018.gadu ir būtiski palielinājusi ražošanas apjomus, kas atstās pozitīvu ietekmi uz ādas pašizmaksu.

 

         AS "Grobiņa"
         valdes priekšsēdētājs
         Gundars Jaunsleinis


FP_2018_12mēn_Grobiņa_31.12.2018_LV.pdf