Paskelbta: 2019-02-21 12:00:00 CET
AB "Kauno energija"
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija apie AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario atsistatydinimą

Nuo 2019 m. vasario 21 d. Tomas Bagdonavičius atsistatydina iš AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nario pareigų.


Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855