Publicēts: 2019-02-20 22:46:59 CET
HansaMatrix
Finanšu informācija

HansaMatrix Konsolidētais starpziņojums par 2018. gada 4. ceturksni un 12 mēnešiem

2018. gada 4. ceturkšņa neauditētais konsolidētais neto apgrozījums sasniedza 5,061 miljoni EUR, samazinoties par 1% pret 2017.gada 4.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 0,517 miljoni EUR, uz gada bāzes samazinoties par 37%, un uzrādīti neto zaudējumi 0,185 miljoni EUR apmērā. 2018. gada 12 mēnešu neauditētais konsolidētais neto apgrozījums sastādija 21,152 miljoni EUR, pieaugums par 7%; EBITDA rezultāts 3,318 miljoni EUR, samazinājums par 10% un neto peļna 0,872 miljoni EUR ar samazinājumu par 43% pret 2017.gada 12 mēnešiem. 2018.gada 12 mēnešos sasniegta 15,7% EBITDA rentabilitāte un 4,1% tīrās peļņas rentabilitāte.

Rīga, 2019-02-20 22:46 CET -- 2018.gada 4.ceturksnī sabiedrība sasniegusi pārdošanas apjomu 5,061 miljoni EUR, kas ir 1% samazinājums pret 2017.gada 4.ceturksni. 2018. gada 4.ceturkšņa pārdošanas rezultāti ir par 1% lielāki, salīdzinot ar 2018. gada 3.ceturksni.

2018.gada 12 mēnešos HansaMatrix sasniedzis 21,152 miljonu EUR pārdošanas apjomu, kas uzrāda 7% pieaugumu pret 2017.gada pirmo 12 mēnešu periodu.

2018. gada 4. ceturksnī ir sasniegts ceturkšņa EBITDA – 0,517 miljoni EUR un uzrādīti neto zaudējumi 0,185 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 37% samazinājumu pret iepriekšējā gada 4.ceturksni un 33% samazinājumu pret iepriekšējo – 2018.gada 3.ceturksni. Atskaites periodā sasniegta 10,2% ceturkšņa EBITDA rentabilitāte.

2018.gada 12 mēnešos ir sasniegts EBITDA rezultāts – 3,318 miljoni EUR un tīrās peļņas rezultāts 0,872 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 10% samazinājumu pret iepriekšējā gada 12 mēnešiem. 2018.gada 12 mēnešu tīrās peļņas rezultāti demonstrē 43% samazinājumu pret 2017.gada 12 mēnešiem. Rezultāti uzrāda 12 mēnešu EBITDA 15,7% rentabilitāti un tīrās peļņas 4,1% rentabilitāti.

2018.gada 12 mēnešu rezultāti un sasniegtais apgrozījuma pieaugums salīdzinot ar 2017.gada 12 mēnešiem atspoguļo Sabiedrības apņemšanos realizēt izaugsmes stratēģiju. Mazāka 2018.gada Q4 EBITDA salīdzinājumā ar 2017. gada 4.ceturksni un ceturksnī uzrādītie zaudējumi nenorāda uz ilgtermiņa tendenci vai tirgus vājumu, bet ir saistīta ar mazākas pievienotās vērtības produktu īpatsvara palielinājumu kopējā apgrozījumā 2018.gada 4.ceturksnī. Rentabilitāti ietekmējis arī iepriekš 2018.gada Q2 finanšu pārskatā ziņotais ugunsgrēks, kas izcēlās viena no HansaMatrix klientu noliktavām un tika sagaidīts, ka šis notikums negatīvi ietekmēs HansaMatrix datu tīklu segmenta apgrozījumu 2018 gada 3. un 4. kvartālā, papildus nepieciešamo elektronikas ražošanas komponenšu piegādes laiku dēļ. Ilgtermiņā nav sagaidāma minētā notikuma negatīva ietekme uz datu tīklu segmenta apgrozījumu.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2018.gada 31.decembrī ir sasniegts 21,152 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 0,31% mazāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2018.gada 30.septembrī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 3,318 miljoni EUR apmērā un 12 mēnešu tīrās peļņas rezultāts – 0,872 miljoni EUR. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 8% samazinājumu un tīrās peļņas rezultāti demonstrē 37% samazinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2018.gada 30.septembrī. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 15,7% rentabilitāti un tīrās peļņas 4,1% rentabilitāti.

Pielikumā:

  • HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem līdz 2018.gada 31.decembrim

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.


2019-02-20_Report_12m_NASDAQ_LV.pdf