Paskelbta: 2019-02-20 16:10:00 CET
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 2019 m. vasario 7 d. Audito komiteto nuomonių

Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) praneša, kad gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomones dėl ketinamų sudaryti sandorių: 1) dėl tarpusavio skolinimosi sandorių tarp UAB „EPSO-G“ ir UAB  „TETAS“, naudojant grupės sąskaitos paslaugą (angl. Cashpool), 2) dėl UAB „EPSO-G“ 2018 m. mokestinių nuostolių perdavimo LITGRID AB, 3) dėl UAB „Litgrid Power Link Service“ 2018 m. mokestinių nuostolių perdavimo LITGRID AB.

Nuomonė dėl ketinamų sudaryti tarpusavio skolinimosi sandorių tarp UAB „EPSO-G“ ir UAB  „TETAS“, naudojant grupės sąskaitos paslaugą (angl. Cashpool):

  1. UAB „TETAS“ ir  UAB „EPSO-G“ sandorių sudarymas atitinka rinkos sąlygas (taikomos palūkanų normos patenka į ištiestos rankos intervalą, o rezervavimo mokestis atitinka rinkos sąlygas, kuriomis UAB  „TETAS“ galėtų sudaryti analogiškus sandorius su kredito institucijomis).
  2. UAB „TETAS“ ir  UAB „EPSO-G“ sandoriai yra sąžiningi ir pagrįsti LITGRID AB akcininkų, kurie nėra UAB „TETAS“ ir  UAB „EPSO-G“ sandorių šalys, atžvilgiu, nes UAB „TETAS“ ir UAB „EPSO-G“ sandorių sudarymas turės teigiamos įtakos LITGRID AB gaunamiems dividendams, o LITGRID AB, sudarydama paskolos subordinavimo sutartį, neprisiims papildomų naujų įsipareigojimų.

Nuomonės dėl ketinamų sudaryti UAB „EPSO-G“ ir LITGRID AB bei UAB „Litgrid Power Link Service“ ir LITGRID AB 2018 m. mokestinių nuostolių perdavimo sandorių:

  1. mokestinių nuostolių perdavimo sandoriai yra sąžiningi visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, nes mokestinių nuostolių perdavimas vykdomas LR pelno mokesčio įstatymo numatyta tvarka ir dėl LITGRID AB ir UAB „Litgrid Power Link Service“  / UAB „EPSO-G“ mokestinių nuostolių perdavimo sandorių LITGRID AB nepatiria nuostolių.

Dėl aukščiau išvardintų sandorių sudarymo LITGRID AB valdyba spręs 2019 m. vasario  26 d.

LITGRID AB (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos vadovė tel. +370 613 19977

el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu