Paskelbta: 2019-02-20 16:05:00 CET
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 2019 m. sausio 24 d. Audito komiteto nuomonių

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius  LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) praneša, kad gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomones:

1) Dėl 2018 m. gruodžio 20 d. sudaryto tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos pirkimo – pardavimo sandorio tarp LITGRID AB ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB.
2) Dėl 2018 m. gruodžio 31 d. sudaryto papildomų paslaugų ir reguliavimo energijos, tiekiamos aktyvavus antrinį aktyviosios galios rezervą pirkimo – pardavimo sandorio tarp LITGRID AB ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB.

Nuomonė dėl LITGRID AB ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB 2018 m. gruodžio 20 d. sudaryto tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos pirkimo – pardavimo sandorio (toliau – Tretinio aktyvios galios rezervo sandoris):

  1. Tretinio aktyvios galios rezervo sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas, kadangi prieš sudarant Tretinio aktyvios galios rezervo sandorį buvo skelbiamas viešas aukcionas, o jo laimėtojui („Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau - LEG) Valstybinės kainos ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-419 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos kainos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2019 metams nustatymo“ nustatė rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainos viršutines ribas 2019 m.
  2. Tretinio aktyvios galios rezervo sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, atsižvelgiant į Tretinio aktyvios galios rezervo sandorio sudarymo objektyvų būtinumą bei šio sandorio kainodaros pagrįstumą.

Nuomonė dėl 2018 m. gruodžio 31 d. LITGRID AB ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB sudaryto papildomų paslaugų ir reguliavimo energijos, tiekiamos aktyvavus antrinį aktyviosios galios rezervą, pirkimo – pardavimo sandorio (toliau – Papildomų paslaugų sandoris):

  1. Papildomų paslaugų sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas, kadangi sudaryto Papildomų paslaugų sandorio kainodara neviršija VKEKK nustatytos Kruonio HE antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslaugos kainos viršutinės ribos 2019 m.
  2. Papildomų paslaugų sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, atsižvelgiant į Papildomų paslaugų sandorio sudarymo objektyvų būtinumą bei šio sandorio kainos pagrįstumą.


LITGRID AB (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos vadovė tel. +370 613 19977

el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu