Paskelbta: 2019-02-20 12:24:23 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. vasario 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-02-20 12:24 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. vasario 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 31,2186 0 32,0839 272213,3959
INVL Rusijos TOP20 subfondas 31,4201 3,527 240,6216 246752,0532
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,7754 2514,1167 223,6417 763157,2072
INVL Baltijos fondas 36,7436 217,724992 235,330423 182064,471943

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com