Publicēts: 2019-02-20 11:23:49 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Biržas paziņojums par valsts vērtspapīru izsoļu rezultātiem

Rīga, Latvija, 2019-02-20 11:23 CET --

Vērtspapīru ISIN kods LV0000570166
Konkurējošās daudzcenu izsoles datums 20.02.2019
Norēķinu datums 22.02.2019
Dzēšanas datums 02.11.2023
Piedāvājuma apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 32 000 000
Pieprasījuma apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 181 210 000
Pārdotais apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 32 000 000
Konkurējošās daudzcenu izsoles dalībnieku skaits 4
Valsts kases noteiktā maksimālā peļņas likme (%) 0.550
Fiksētā ienākuma (kupona) procentu likme (%) 0.500
Vidējā svērtā un maksimālā apmierinātā peļņas likmes (%) 0.453 un 0.485

 

Valsts kases organizētās Latvijas valsts vērtspapīru izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga, norēķinus veic Nasdaq CSD. Uz 2018. gada beigām Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā bija 1,13 miljardi EUR.

    

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius.