Paskelbta: 2019-02-20 08:12:14 CET
AB "Vilniaus degtinė"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus degtinė“ akcijos bus išbrauktos iš prekybos sąrašų nuo 2019-03-31

AB Nasdaq Vilnius valdyba 2019-02-19 priėmė sprendimą išbraukti AB „Vilniaus degtinė“ akcijas iš prekybos sąrašų nuo 2019-03-31.Generalinis direktorius
Rokas Mituzas
Tel. +370 5 233 0819