Paskelbta: 2019-02-19 16:30:48 CET
Nasdaq Vilnius
Išbraukimas iš sąrašų

AB "Vilniaus degtinė" akcijos bus išbrauktos iš Papildomojo prekybos sąrašo

2019 m. vasario 19 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti AB "Vilniaus degtinė" (VDG1L, ISIN kodas LT0000112450) akcijas iš Papildomojo prekybos sąrašo. Atsižvelgiant į finansinių priemonių pasiskirstymą tarp investuotojų ir galimą išbraukimo iš Papildomojo sąrašo poveikį investuotojų interesams, AB "Vilniaus degtinė" akcijos bus išbrauktos nuo 2019 m. kovo 31 d. (paskutinė AB "Vilniaus degtinė" akcijų prekybos Nasdaq Vilnius diena yra 2019 m. kovo 29 d.).

Šios finansinės priemonės bus išbraukiamos iš Papildomojo prekybos sąrašo Bendrovės prašymu, vadovaujantis AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių 18.3, 18.4 ir 19.3 punktų nuostatomis.

2016-11-04 Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai.

Nuo 2016-12-02 iki 2016-12-15 pagrindinis bendrovės akcininkas Marie Brizard Wine & Spirits įgyvendino oficialų siūlymą supirkti visas likusias Bendrovės akcijas, po kurio jam priklausė 97,84% AB "Vilniaus degtinė" įstatinio kapitalo ir balsų.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.