Avaldatud: 2019-02-13 08:08:51 CET
Tallinna Vesi
Börsiteade

Konkurentsiamet ei rahuldanud ASi Tallinna Vesi vaiet seoses ameti otsusega jätta veeteenuse hinnad kooskõlastamata

03.01.2019 esitas AS Tallinna Vesi Konkurentsiametile vaide seoses ameti 04.12.2018 otsusega, millega jäeti kooskõlastamata ASi Tallinna Vesi poolt taotletud veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonnas. 12.02.2019 teatas Konkurentsiamet, et ei rahulda ettevõtte vaiet.

Ettevõttel on võimalik esitada vaideotsuse peale 30 päeva jooksul kaebus Tallinna Halduskohtule. AS Tallinna Vesi tutvub lähemalt Konkurentsiameti vaideotsusega ja langetab seejärel otsuse kaebuse esitamise osas.

Hetkel on AS Tallinna Vesi koostamas Konkurentsiametile vastust seoses sama otsusega seotud järelevalvemenetlusega. Koostatavas vastuses põhjendab ettevõte oma seisukohti veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide osas. ASil Tallinna Vesi on vastamiseks aega kuni 01.04.2019.

Ettevõte ootab jätkuvalt otsust käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel.
 
Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee