Paskelbta: 2019-02-13 08:55:00 CET
AB "K2 LT"
Pranešimas apie esminį įvykį

Valdyba patvirtino akcijų emisiją

2019 m. vasario 12 d. valdyba patvirtino naują akcijų emisiją. Viso naujai išleidžiama 32995 vnt paprastųjų vardinių akcijų.

 

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@rekviem.lt