Publicēts: 2019-02-12 14:46:45 CET
VEF
Pārvaldītāju darījumi

Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Papildus informācija pieejama pielikumā pievienotajā dokumentā.

 

Tamāra Kampāne,

valdes locekle AS VEF,

kampane@vef.apollo.lv


TK _Insider notification 11.02.19.pdf