Avaldatud: 2019-02-11 15:05:00 CET
EfTEN Real Estate Fund III
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.01.2019


EfTEN Real Estate Fund III AS teenis jaanuaris 759 tuhat eurot müügitulu, mis on 10% vähem kui kuu varem. Madalam tulu on seotud Saules Miestase kaubanduskeskuses detsembris arvutatava aastase käibeüüriga. Fondi EBITDA oli jaanuaris kokku 617 tuhat eurot, mis on 7% rohkem kui detsembris. Kõrgem EBITDA tulenes jaanuarikuu madalamatest müügi- ja üldhalduskuludest.

Fondi puhaskasum on 2019. aasta jaanuaris 432 tuhat eurot (2018 detsember: 951 tuhat eurot). Väiksem puhaskasum kuu varasemaga võrreldes tulenes peamiselt detsembris kajastatud kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumist summas 600 tuhat eurot.

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta 2019. aasta jaanuari kasumilt kokku dividende 220 tuhat eurot (7 senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 31.01.2019 seisuga 108,8 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 50,9 miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.01.2019 oli 15,8 eurot. NAV kasvas jaanuaris 0,9%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) on 31.01.2019 seisuga 16,97 eurot (31.12.2018: 16,81 eurot). EPRA NAV suurenes jaanuaris samuti 0,9%.Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee