Avaldatud: 2019-02-11 13:01:10 CET
Tallinna Sadam
Finantskalender

PARANDUSTEADE: ASi Tallinna Sadam 2019. aasta finantskalender

Teates on muudetud aktsionäride üldkoosoleku ja auditeerimata 3-kuu vahearuande avaldamise kuupäevi.

2019. aastal plaanib AS Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

Nädal 2 2018. a 12-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
27.02.2019 2018. a auditeerimata 12-kuu vahearuanne
02.04.2019 2018. a auditeeritud majandusaasta aruanne
Nädal 15 3-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
14.05.2019 Aktsionäride üldkoosolek
17.05.2019 Auditeerimata 3-kuu vahearuanne
Nädal 28 6-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
14.08.2019 Auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 41 9-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
15.11.2019 Auditeerimata 9-kuu vahearuanne

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee