Paskelbta: 2019-02-11 12:33:23 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. vasario 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-02-11 12:33 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. vasario 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 30,9922 0 0 272706,9627
INVL Rusijos TOP20 subfondas 31,7741 0 252,0898 249816,8788
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 39,7363 35,8866 363,6028 757864,1065
INVL Baltijos fondas 36,7123 50,220498 430,666273 183776,377586

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com