Paskelbta: 2019-02-08 15:30:00 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. vasario 8 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Stebėtojų tarybos narių atlygio.


Priimti sprendimai:

1. Dėl Stebėtojų tarybos narių atlygio:

„1. Atsižvelgiant į teisės aktų, susijusių su darbo užmokesčio apmokestinimu, pakeitimus ir siekiant išlaikyti tą patį atlygio dydį atskaičius mokesčius bei nepadidinti AB „Klaipėdos nafta“ kaštų stebėtojų tarybos narių atlygiui, nustatyti nepriklausomam AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos nariui fiksuotą 856,92 EUR be PVM per mėnesį atlygį, o stebėtojų tarybos pirmininkui, jei juo bus išrinktas nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, nustatyti fiksuotą 1.140,59 EUR be PVM per mėnesį atlygį.

2. 1 punkte nurodytus nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atlygių dydžius pradėti taikyti už 2019 metais vykdomą stebėtojų tarybos veiklą.“
      Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594