Avaldatud: 2019-02-04 08:00:00 CET
Tallink Grupp
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused juhatuses

AS-i Tallink Grupp (“Selts”) nõukogu valis Seltsi juhatuse liikmeteks pr. Kadri Landi ja hr. Harri Hanschmidti ning kutsus juhatusest tagasi hr. Janek Stalmeistri tema oma sooviavalduse alusel alates 02.02.2019.a.  

Kadri Landi ja Harri Hanschmidti volitused algavad alates 04.02.2019.a. ning kehtivad 3 aastat.

Kadri Land töötab Tallink Grupis 2005. aastast ning on selle aja jooksul töötanud ettevõttes mitmetel juhtivatel ametikohtadel, sealhulgas aastatel 2012-2015 Tallink Grupi juhatuses ning 2016. aastast tänaseni kontserni globaalsete operatsioonide ja logistika juhina. Aastatel 2005-2015 juhtis Land grupi tütarettevõtet Rootsis.  Land omab magistrikraadi füüsikas Tartu Ülikoolist. Kadri Land kuulub AS Tallinna Lennujaama nõukokku ning on Tallink Silja AB nõukogu esinaine, lisaks kuulub Land Rootsi Meretööandjate Keskliidu juhatusse ja Rootsi Kaubanduskoja Eesti juhatusse.

Harri Hanschmidt töötab Tallink Grupis 2009. aastast ning on viimase kümne aasta jooksul töötanud muuhulgas ettevõtte investorsuhete juhina ja finantsosakonna juhina ning on 2015. aastast töötanud kontserni strateegiliste projektide juhina. Hanschmidt omab majandusinformaatika magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Enne Tallinkiga liitumist töötas Hanschmidt erinevatel ametikohtadel Eesti IT-valdkonna ettevõtetes.

Alates 04.02.2019.a. on Seltsil viieliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad hr. Paavo Nõgene, hr. Andres Hunt, hr. Lembit Kitter, pr. Kadri Land ja hr. Harri Hanschmidt.


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee