Paskelbta: 2019-02-01 14:00:52 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos narės paskyrimo

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2019 m. vasario 1 d.  Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija), valdanti 100 proc. Bendrovės akcijų, pateikė Bendrovei akcininko sprendimą, kuriuo į Bendrovės stebėtojų tarybos narius paskyrė Daivą Kamarauskienę.

Daiva Kamarauskienė yra Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė. Ji pakeitė buvusį Bendrovės stebėtojų tarybos narį Ramūną Dilbą.

Bendrovė primena, kad Ramūnas Dilba atšauktas 2018 m. lapkričio 7 d., vadovaujantis jo prašymu dėl atsistatydinimo iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų.

Bendrovės stebėtojų tarybą be šiandien paskirtos Daivos Kamarauskienės sudaro Darius Daubaras, stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys, Aušra Vičkačkienė, stebėtojų tarybos narė, atstovaujanti Finansų ministeriją, Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė, nepriklausoma stebėtojų tarybos narė ir Andrius Pranckevičius, nepriklausomas stebėtojų tarybos narys.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ ryšių su visuomene vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt