Paskelbta: 2019-01-31 15:01:00 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

ESO preliminarūs 2018 m. 12 mėnesių rezultatai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO  ir  Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2018 metų 12 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys:

 2018 m. 12 mėn.2017 m. 12 mėn.Pokytis
Pajamos 623,4 mln. eurų612,3 mln. eurų1,8 proc.
Koreguota EBITDA*    167,5 mln. eurų150,9 mln. eurų11,0 proc.

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2018 metų dvylika mėnesių siekė 623,4 mln. eurų ir buvo 1,8 proc. didesnės nei tokiu pat metu pernai, kai jos siekė 612,3 mln. eurų. Nepaisant nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų tarifų Bendrovės klientams ir neigiamos įtakos dėl nuo ketvirto ketvirčio pradžios nebevykdomos visuomeninio teikimo veiklos, pajamas didino vienkartinės elektros energijos visuomeninio tiekimo verslo dalies UAB „Lietuvos energijos tiekimui“ perleidimo sandoris, kurio vertė - 27,4 mln. eurų bei augantys verslo klientų elektros energijos poreikiai.

Per 2018 metų 12 mėnesių ESO uždirbo 167,5 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 11,0 proc. daugiau nei per tą patį 2017 metų laiką, kai šis rodiklis buvo 150,9 mln. eurų. Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvesnė Bendrovės veikla ir dėl investicijų į tinklų atnaujinimą auganti reguliuojamo turto vertė.


*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

 

Atstovas ryšiams su visuomene: Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@le.lt, tel. +37061751616.