Avaldatud: 2019-01-30 14:30:00 CET
Pro Kapital Grupp
Kvartaliaruanne

2018 a. IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte juhi ülevaade

2018. aasta on olnud Pro Kapitalile märgiline, kuna saavutasime oma äritegevuses olulisi verstaposte, mis omakorda väljenduvad Ettevõtte finantstulemustes. Oleme  näidanud stabiilset kasvu kõigis peamistes tegevusvaldkondades ja pühendume paremate tulemuste saavutamisele ka edaspidi.

Pro Kapitali eesmärk on tugevdada oma positsiooni ühe suurima ja kindlaima kinnisvara ettevõttena kogu Baltikumis, pöörates üha rohkem tähelepanu tegevuse kõikidele aspektidele. Mul on eriliselt hea meel selle üle, et 2018. aasta neljandas kvartalis avas Pro Kapital ainulaadse kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn, mis asub tulevikus valmiva Tallinna transpordikeskuse südames. See uus maamärk on pidevas arengus ning tervitab juba 2019. aasta varakevadel oma katusel unikaalset vaateratast.

Alates 19. novembrist 2018 kaubeldakse Pro Kapitali aktsiatega Tallinna Börsi põhinimekirjas. Oleme enam kui kunagi varem pühendunud uute kogukondade rajamisele ja soovime jagada oma tegemisi võrdväärselt nii investorite kui avalikkusega.

Ehitame uusi kogukondi

Meie äritegevus ei seisne üksnes eluhoonete ehitamises. Loome terveid kogukondi ja parandame elukeskkonda. Pea 25 aastane kogemus oma valdkonnas võimaldab meil tulevikuvõimalusi ette näha ja seeläbi anda arendatavatele piirkondadele täiesti uue väärtuse. Üks märkimisväärsemaid arendusi, Kristiine City Tallinnas, on teerajajaks kinnisvara väärtuse kasvule kogu piirkonnas. Arendame piirkonda erinevate etappidena. Kristina Majade arendusprojektis oleme lõpule jõudnud kuue eluhoone ehitusega kümnest. Kokku oleme müünud 155 uut kodu viies kortermajas. 2018. aasta detsembris valminud kuuendas kortermajas on müümata vaid 8 korterit. Järgmise nelja, Kristina Majade arendusprojekti, eluhoone ehitustööd on käimas. Samaaegselt ehitustegevusega tegeleme aktiivselt korterite eelmüügiga ja 43 korterile oleme sõlminud eelmüügilepingud.

Pro Kapitalil on projekteerimisel mainekas Kalaranna elamu- ja ärikvartal Tallinna vanalinna piiril. Kalaranna unikaalne asukoht Tallinna lahe ääres teeb sellest ühe eksklusiivseima arendusprojekti kogu linnas. Kasvava huvi tõttu projekti vastu alustasime esmaste broneerimistega 2018. aasta juulis. Olenemata sellest, et ehitustööde- ega reklaamitegevusega ei ole veel alustatud, oleme tänaseks kinnitanud 76 broneeringut Kalaranna elupindadele.

Riias, Kliversalas, ehitame elamupiirkonda, mis pakub suurepärast vaadet linna keskusele. Uus elamupiirkond asub Daugava jõe ja Agenskalna lahe kaldal. 2018. aasta kevadel lõpetasime eksklusiivse River Breeze Recidence ehituse. Residentsis on saadaval veel vaid 37 luksuskorterit. Jätkame Kliversala järgneva etapiga, aga samuti teiste arendusprojektidega Riias. Hetkel on projekteerimisel Tallinase elamukvartal - kaasaegne kombinatsioon uutest ja restaureeritud ajaloolistest hoonetest. Veel üks arenduspiirkond on endise tehase alal asuv Zvaigznes kvartal, kus valmivad äripinnad moodustavad bürookompleksi. Selle piirkonna projekteerimine on samuti töös.
Vilniuses on Pro Kapital arendamas vanalinna servas asuvat Šaltinių Namai elukvartalit, mis pakub suurepäraseid vaateid ajaloolisele linnale. Arendusprojekti esimene etapp on valminud ning tänaseks peaaegu välja müüdud. 2017. aastal alustasime teise etapi, Šaltinių Namai Attico, elamuhoonete ehitamisega. Tänaseks oleme allkirjastanud 77 eelmüügilepingut. Teise etapi neli elamuhoonet valmivad 2019. aasta keskel. Ettevõte on huvitatud uute atraktiivsete kinnistute omandamisest piirkonnas, et alustada peale Šaltinių Namai projekti valmimist uute projektidega.

Jätkuv finantstulemuste paranemine

Mitmete arendusprojektide etappide valmimine, mis on turul tõestanud oma atraktiivsust, väljendub selgelt aruandeperioodi heades majandustulemustes. 2018. aasta lõpu seisuga ulatus Ettevõtte käive 28 miljoni euroni, mis märgib 99%-list kasvu võrreldes 14,1 miljonilise müügituluga 2017. aastal. Ettevõtte müügitulu on kasvanud kinnisvara segmendis tulenevalt nelja korterelamu valmimisest Tallinnas ja ühe korterelamu valmimisest Riias. Kinnisvara müügitulu kajastatakse peale notariaalse müügilepingu allkirjastamist. Aruandeaasta puhaskasum 18 miljonit eurot on 18,5 miljoni võrra suurem kui 0,5 miljoniline kahjum 2017. aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutas oluliselt T1 Mall of Tallinn kinnisvarainvesteeringu väärtuse kasv seoses keskuse valmimise - ja avamisega.

Ettevõte teeb jätkuvalt tööd selle nimel, et tõsta efektiivsust ja otsime võimalusi vähendada finantskulusid sooviga refinantseerida olemasolevaid võlainstrumente.  Näeme stabiilset müügitulude ja äritegevuse tulemuste kasvu ka tulevastel perioodidel.

2018. aasta lõpu seisuga oli Ettevõtte koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele 83,3 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot. Ettevõttel oli lunastamata 10,2 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 28,5 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju.

Ettevõttes töötas 31. detsember 2018 seisuga 89 inimest, 40 neist olid hõivatud hotellis ja kinnisvarahaldusettevõtetes.  

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2018. aastal oli 28,0 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 99%. 2017. aasta sama perioodi kogukäive oli 12,1 miljonit eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja koos lõpetatud tegevusvaldkondadega 14,1 miljonit eurot. Neljanda kvartali kogukäive oli 6,9 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 4,3 miljoni euro kogukäibega. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2018. aasta tulemusi on positiivselt mõjutanud Kristina Majade arenduse neljanda, viienda ja kuuenda elumaja valmimine ning Marsi 6 renoveerimine Tallinnas, samuti River Breeze Residence elumaja valmimine Riias, kus eelmüügid vormistati notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks.
2018. aasta brutokasumi moodustas 9,6 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 78% võrra. 2017. aasta sama perioodi brutokasumi moodustas 4,6 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest ja 5,4 miljonit eurot Ettevõtte kogu tegevusest. 2018. aasta neljanda kvartali brutokasum oli 2,7 miljonit eurot võrrelduna 2,1 miljoni euro brutokasumiga 2017. aasta samal perioodil.
2018. aasta ärikasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 19,1 miljoni euro võrra, moodustades ärikasumi 21,5 miljonit eurot. 2017. aasta ärikasum oli 1,8 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest ja 2,4 miljonit eurot ärikasumit Ettevõtte kogu tegevusest. 2018. aasta neljanda kvartali ärikasum oli 16,7 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 1,2 miljoni euro brutokasumiga. Ärikasumi kasv sisaldab kasumit kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest. Ümberhindluse mõju 2018. aastal oli 18,0 miljonit eurot (lisa 7).
2018. aasta puhaskasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 18,5 miljoni euro võrra, moodustades kasumi 18,0 miljonit eurot. 2017. aasta tulemiks oli 1,0 miljonit eurot kahjumit jätkuvatest tegevusvaldkondadest ja 0,5 miljonit eurot kahjumit Ettevõtte kogu tegevusest. 2018. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 15,8  miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi puhaskasumiga 0,9 miljonit eurot.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2018. aastal -1,0 miljonit eurot võrreldes -5,3 miljoni euroga 2017. aastal. 2018. aasta neljanda kvartali rahavood põhitegevusest moodustasid -4,5 miljonit eurot võrrelduna -2,2 miljoni euroga 2017. aasta samal perioodil.
Aktsia puhasväärtus oli 31. detsembril 2018 seisuga 1.80 eurot võrreldes 1.46 euroga 31. detsembril 2017. Jätkuvad tegevusvaldkonnadJätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad
Tuhat eurot2018
12 kuud
 Korr. 2017
12 kuud
2018
4. kv
2017
4. kv
2018
12 kuud
Korr. 2017
12 kuud
       
Käive27 99112 0776 9484 28127 99114 098
Brutokasum9 5764 5612 6842 0569 5765 380
Brutokasum, %34%38%39%48%34%38%
Ärikasum/ -kahjum21 4671 79716 6881 15521 4672 385
Ärikasum/ -kahjum, %77%15%240%27%77%17%
Puhaskasum/ -kahjum18 040-95315 76192218 040-518
Puhaskasum/ -kahjum, %64%-8%227%22%64%-4%
Kasum/ -kahjum
aktsia kohta (euro)
 

0,30
 

-0,02
0,26 

0,02
 

0,30
 

-0,01


 31.12.201831.12.2017
   
Varad kokku (tuhat eurot)245 105175 158
Kohustused kokku (tuhat eurot) 144 38392 476
Omakapital kokku (tuhat eurot)100 72282 682
Võla / omakapitali suhe *1,431,12
   
Varade tootlus, % **8,6%-0,3%
Omakapitali tootlus, % ***19,7%-0,6%
Aktsia puhasväärtus, eurot ****1,781,46


*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arvKONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes31.12.201831.12.2017
VARAD  
Käibevara  
 Raha ja raha ekvivalendid7 04010 317
 Lühiajalised nõuded2 9374 888
 Varud59 33138 024
Käibevara kokku69 30853 229
Põhivara  
 Pikaajalised nõuded21637
 Materiaalne põhivara7 1287 435
 Kinnisvarainvesteeringud168 129114 140
 Immateriaalne põhivara324317
Põhivara kokku175 797121 929
VARAD KOKKU245 105175 158
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
 Lühiajalised võlakohustused10 3286 738
 Ostjate ettemaksed5 7167 224
 Lühiajalised võlad tarnijatele11 93910 091
 Maksukohustused357132
 Lühiajalised eraldised852170
Lühiajalised kohustused kokku29 19224 355
Pikaajalised kohustused  
 Pikaajalised võlakohustused112 00962 527
 Muud pikaajalised kohustused1 0393 437
 Edasilükkunud tulumaksukohustus2 0042 058
 Pikaajalised eraldised13999
Pikaajalised kohustused kokku115 19168 121
KOHUSTUSED KOKKU144 38392 476
   
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital  
 Aktsiakapital nimiväärtuses11 33811 338
 Ülekurss5 6615 661
 Kohustuslik reservkapital1 0821 082
 Ümberhindluse reserv3 2623 256
 Eelmiste perioodide jaotamata kasum59 94460 369
 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum16 811-419
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku98 09881 287
Mittekontrolliv osalus2 6241 395
OMAKAPITAL KOKKU100 72282 682
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU245 105175 158Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes2018
12 kuud
Korr. 
2017

12 kuud
2018
4. kv 
2017
4. kv
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD    
Äritulud    
Müügitulu27 99112 0776 9484 281
Müüdud toodete ja teenuste kulu-18 415-7 516-4 264-2 210
Brutokasum9 5764 5612 6842 071
     
Turustuskulud-1 336-822-630-186
Üldhalduskulud-5 427-5 256-1 390-1 478
Muud äritulud18 8234 11416 144748
Muud ärikulud-169-800-1200
Ärikasum/ -kahjum21 4671 79716 6881 155
     
Finantstulud4613
Finantskulud-3 473-3 352-925-817
Kasum/ kahjum enne tulumaksu17 998-1 54915 764341
Tulumaks42596-3582
Jätkuvate tegevuste puhaskasum/ -kahjum18 040-95315 761923
     
Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest043500
Perioodi puhaskasum/ -kahjum18 040-51815 761923
     
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:    
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa16 811-41914 491955
  Mittekontrolliv osalus1 229-991 270-32
     
Tulumaksujärgne muu koondkasum    
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes    
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus0-403
Aruandeperioodi koondkasum kokku18 040-52215 761926
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:    
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa16 811-42314 491958
  Mittekontrolliv osalus1 229-991 270-32
     
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevus-
valdkondadest (euro)
0,30-0,020,260,02
Perioodi kasum/kahjum aktsia kohta (euro)0,30-0,010,260,02Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes2018
12 kuud
Korr.
2017

12 kuud
2018 4.kv  2017 4. kv
Põhitegevuse rahavood    
Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum18 040-51815 762923
Korrigeerimised:    
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum21445556-20
  Kasum põhivara müügist-4-3 04500
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist-418000
  Põhivara väärtuse muutus-13-26-13-26
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus-17 979-530-16 069-530
  Kasum tütarettevõtete osade müügist034600
  Finantstulud ja –kulud3 4683 460923815
  Muud mitterahalised muutused (netosumma)15 34512 410-1 428-683
Muutused käibevahendites:    
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes1 773-408931-833
  Varudes-21 248-23 880-2 611-4 221
  Kohustustes ja ettemaksetes-1196 556-1 4202 367
  Eraldistes-107-101-60923
Põhitegevuse rahavood kokku-1 048-5 281-4 478-2 186
     
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara soetamine-206-281-40-127
Immateriaalse põhivara soetamine-24-52-17-22
Laekumised põhivara müügist3366 65100
Kinnisvarainvesteeringute soetamine-47 786-24 772-16 702-7 424
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist1 00001 0000
Neto rahavood tütarettevõtete müügist06 24900
Saadud intressid4612
Rahavood investeerimistegevusest kokku-46 676-12 199-15 758-7 571
     
Rahavood finantseerimistegevusest    
Aktsiakapitali suurendamine04 32804 328
Dividendimakse-850000
Vähemusosalusega seotud netomuutus 0-48000
Laekumised võlakirjade eest01 44600
Vahetusvõlakirjade lunastamine-649-773-60
Saadud laenud56 92328 26023 4498 984
Tagastatud laenud-7 496-7 048-1 987-909
Makstud intressid-3 481-3 318-1 259-1 122
Rahavood finantseerimistegevusest kokku44 44722 41520 19711 281
     
Raha ja raha ekvivalentide muutus-3 2774 935-391 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses  10 3175 3827 0798 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus7 04010 3177 04010 317

Korr. 2017 12 kuud – võrdlusperioodi andmed on auditeeritud 2017. majandusaasta aruandest.

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee

Manus


PKG Q4 2018 EST.pdf