Paskelbta: 2019-01-29 15:05:00 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Gautas patvirtinimas dėl paslaugų teikimo Vokietijoje

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas (toliau Bankas) gavo Vokietijos federalinės finansų priežiūros institucijos (vok. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, sutrump. - BaFin) pranešimą, kuriame patvirtinama, kad pagal 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/EU 39 straipsnį, Bankas gali Vokietijoje teikti paslaugas, kurias jis nurodė savo pranešime, pateiktame BaFin per Lietuvos banką.

Bankas siūlys terminuotųjų indėlių paslaugą klientams, reziduojantiems už Lietuvos ribų, siekdamas diversifikuoti savo finansavimosi portfelį. Ir pirmiausiai Bankas tai pasiūlys  klientams Vokietijoje.

Papildomą informaciją teikia Rinkų ir iždo departamento direktorius Tomas Varenbergas,  tel. (85) 2032 200.