Avaldatud: 2019-01-25 08:05:00 CET
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Vesi müügitulud kasvasid neljandas kvartalis

2018. aasta neljandas kvartalis kasvasid ASi Tallinna Vesi müügitulud aastataguse ajaga võrreldes 1,6% ehk 0,26 miljonit eurot.

Eraklientide müügitulu kasvas neljandas kvartalis 2,6% ja äriklientide müügitulu 2,9%, märkimisväärne 8,8%-line kasv saavutati ka ehituseteenuse- ning asfalteerimisega seotud müügist. Sademevee ärajuhtimise ja puhastamisega seonduv müük langes seevastu aga nii põhipiirkonnas kui ümberkaudsetes valdades tulenevalt väiksemast sademete hulgast.

Neljanda kvartali brutokasum vähenes 4,7% ehk 8,38 miljoni euroni. Brutokasumit mõjutasid peamiselt suurenenud vee- ja reoveeteenuse müügimahud, mida tasakaalustasid kõrgemad kulud kemikaalidele ning varade hooldusele ja remondile. Tallinna Vee ärikasum oli 5,29 miljonit eurot ja puhaskasum 5,01 miljonit eurot.

AS Tallinna Vesi ootab jätkuvalt lõplikku otsust rahvusvahelisest vahekohtust.

Eliis Vennik
Kommunikatsioonijuht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee