Paskelbta: 2019-01-25 08:00:00 CET
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Daiva Kasperavičienė vadovaus „Telia Lietuva“ Teisės ir korporatyvinių reikalų padaliniui

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba Teisės ir korporatyvinių reikalų vadove paskyrė Bendrovės vyresniąją juriskonsultę ir Privatumo tarnybos vadovę Daivą Kasperavičienę. Iki šiol įmonės teisės ir korporatyvinius reikalus kuravusi Giedrė Kaminskaitė-Salters nuo šių metų sausio 8 d. vadovauja naujai sukurtam Tiesioginių ir skaitmeninių kanalų padaliniui.

„Džiaugiuosi, kad stipriausią kandidatę šiai pozicijai radome įmonės viduje. Ilgametė Daivos patirtis telekomunikacijų srityje ir jos nuolatinis siekis tobulėti leis sklandžiai perimti vadovavimą Bendrovės teisininkų komandai. Pastaruosius metus Daiva atstovavo „Telia Company“ interesus Briuselyje, jos įvairialypė bei tarptautinė patirtys bus itin vertingos ne tik teisininkų, bet ir visai vadovų komandai,“ – sakė „Telia Lietuva“ vadovas Dan Strömberg.

Vilniaus universiteto teisės magistro laipsnį turinti Daiva Kasperavičienė (g. 1968 m.) savo juriskonsultės karjerą telekomunikacijų srityje pradėjo 2002 m. vasarį UAB „Lintel“ (dabar – Telia Customer Service LT, UAB). Nuo 2014 m. gegužės ji buvo verslo teisės partnere Telia Lietuva, AB, o nuo 2017 m. spalio iki 2018 m. rugpjūčio dirbo vyresniąja reguliavimo juriskonsulte „Telia Company AB“ biure Briuselyje.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt