Paskelbta: 2019-01-25 07:00:00 CET
Telia Lietuva, AB
Tarpinė informacija

„Telia Lietuva“ 2018 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 dieną.

2018 m. ketvirtasis ketvirtis*:

 • Bendros pajamos, palyginti su perskaičiuotomis pajamomis per tą patį laikotarpį 2017 m., sumažėjo 2 proc. – nuo 98,7 mln. eurų iki 96,8 mln. eurų.
 • EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., padidėjo 0,7 proc. – nuo 32,8 mln. eurų iki 33,1 mln. eurų.
 • Laikotarpio pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo 4,9 proc. – nuo 14,2 mln. eurų iki 13,5 mln. eurų.

2018 m. dvylika mėnesių*:

 • Bendros pajamos sudarė 376,5 mln. eurų ir, palyginti su perskaičiuotomis 2017 m. dvylikos mėnesių pajamomis – 368,6 mln. eurų, padidėjo 2,1 procento.
 • EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su perskaičiuota 2017 m. dvylikos mėnesių EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 123,2 mln. eurų, padidėjo 4,5 proc. ir siekė 128,7 mln. eurų.
 • Laikotarpio pelnas buvo 54,7 mln. eurų ir, palyginti su 50,1 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 9,2 procento.
 • Laisvieji pinigų srautai sudarė 46,7 mln. eurų (prieš metus – 53,9 mln. eurų).

Vadovybės komentaras:

2018 m. pabaiga Lietuvoje žymės naujos ryšio kartos pradžią – „Telia“ pirmoji šalyje paleido nekomercinį 5G mobilųjį ryšį ir pademonstravo naują greitaveikos rekordą. Realiai veikiančiame mobiliajame tinkle duomenys perduoti 1,8 Gb/s sparta. Taip dar kartą patvirtinome savo lyderystę technologijų srityje ir įsipareigojimą kurti skaitmeninės ateitis platformą.

Siekdami geresnės klientų patirties metų pabaigoje baigėme perkelti privačių klientų, kurie naudojasi fiksuotojo ryšio paslaugomis, duomenis į naują SAP verslo valdymo sistemą. 2019 m. į ją planuojame perkelti visus mobiliojo ryšio paslaugų ir verslo klientų duomenis.

Klientų patirties skaitmenizavimas yra vienas iš mūsų prioritetų, kurių siekėme kurdami naują įmonės valdymo struktūrą. Nuo 2019 m. pradžios veikiantis naujas Tiesioginių ir skaitmeninių kanalų padalinys sutelkė visus tiesiogiai su klientų aptarnavimu, skaitmeninių kanalų kūrimu, pardavimo palaikymu ir paslaugų diegimu susijusius darbuotojus po „vienu stogu“. Dėl didėjančios komunikacijos ir IT paslaugų integracijos sukūrėme atskirą IT paslaugų pardavimo verslo klientams padalinį.

Kaip žadėjome prieš dvejus metus, kai jungėme fiksuotojo ir mobiliojo ryšio verslus, savo klientams sukūrėme inovatyvius ir skirtingas technologijas apjungiančius sprendimus – hibridinio tipo internetą, kuris apjungia 4G mobilųjį ir DSL internetą, ir IPTV paslaugą per 4G LTE mobilųjį tinklą. Be to, jau daugiau nei 33 tūkst. klientų pasinaudojo unikaliu rinkoje „Telia One“ pasiūlymu ir džiaugiasi didesne sparta, didesniu duomenų kiekiu ir papildomu TV turiniu.

Per 2018 metus nepaisant aršios konkurencijos mums pavyko pritraukti naujų klientų:

 • išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 9 proc. – iki 230 tūkst.,
 • šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 4,9 proc. – iki 277 tūkst.;
 • reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 4,7 proc. – iki 1126 tūkstančių.

Kalbant apie pajamas, ketvirtasis ketvirtis buvo sėkmingiausias 2018 metais ir tai prisidėjo prie visų metų pajamų augimo. Per metus:

 • pajamų iš mobiliojo ryšio paslaugų padaugėjo 13,2 proc.,
 • pajamų iš įrangos pardavimo padaugėjo 12,5 proc.,
 • pajamų iš TV ir IT paslaugų padaugėjo atitinkamai 9,5 ir 6,6 procento.

2018 m. pabaigoje baigėme didelį IP tinklo atnaujinimo projektą, kurio įgyvendinimas leis užtikrinti duomenų augimo pajėgumą artimiausiems penkeriems metams. Per 2018 m. sausį–gruodį ilgalaikėms investicijos į fiksuotąjį tinklą skyrėme 32,9 mln. eurų, t. y. daugiau kaip pusę visų investicijų sumos. Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos duomenis, „Telia Lietuva“ investicijos į Lietuvos telekomunikacijų infrastruktūrą išlieka didžiausios ir sudaro 50 proc. visos rinkos investicijų.

PASTABA. Nuo 2018 m. sausio 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti 15-ąjį Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartą „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir tam, kad 2018 m. finansiniai rezultatų būtų palyginami su finansiniais rezultatais prieš metus, Bendrovė perskaičiavo 2017 m. finansų duomenis. Dėl perskaičiavimo 2017 m. dvylikos mėnesių pajamos sumažėjo 1487 tūkst. eurų, o veiklos sąnaudos padidėjo 545 tūkst. eurų, ir tai turėjo 2032 tūkst. eurų neigiamos įtakos EBITDA ir EBIT.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 dieną.
- Telia Lietuva, AB įmonių grupės 2018 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų pristatymas. 


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt.

Priedai


2018_12_menesiu_finansines_ataskaitos.pdf
2018_12_menesiu_rezultatu_pristatymas.pdf