Avaldatud: 2019-01-24 18:30:00 CET
PRFoods
Börsiteade

PRF: AS-i PRFoods sidusettevõte Avamere Kalakasvatus OÜ esitas hoonestusloa taotluse Eesti rannikuvetes Paldiski lahte avamere kalakasvatuse kompleksi rajamiseks

AS-i PRFoods sidusettevõtja Avamere Kalakasvatus OÜ esitas Tehnilise Järelevalve Ametile hoonestusloa taotluse Paldiski lahte kalakasvatuse rajamiseks. Hoonestusloaga taotletakse luba avamere sumpades vikerforelli kasvatuse kompleksi rajamiseks.

Lisainfo: Saaremere Kala AS-i juhatuse liige Indrek Kasela, tel: +372 452 1470, e-kiri: investor@prfoods.ee.

Indrek Kasela
AS PRFoods 
Juhatuse liige
Telefon: +372 452 1470
E-kiri: investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee