Avaldatud: 2019-01-24 15:30:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused


Segmendid (EURm)Q4/18Q4/17yoy12m/1812m/17yoy
Supermarketid122,5116,15,6%450,1433,13,9%
Kaubamaja31,631,01,8%100,9102,4-1,5%
Autokaubandus24,223,62,8%114,999,715,3%
Jalatsikaubandus2,63,1-14,7%9,811,1-11,2%
Kinnisvara1,41,37,3%5,45,08,1%
Müügitulud kokku182,4175,04,2%681,2651,34,6%
       
Supermarketid5,85,62,6%18,616,810,7%
Kaubamaja2,82,324,0%3,84,3-12,2%
Autokaubandus0,60,616,5%4,43,913,4%
Jalatsikaubandus0,0-2,0-101,8%-0,4-3,1-87,6%
Kinnisvara2,35,8-60,3%10,214,5-29,4%
Maksueelne kasum kokku11,612,2-5,1%36,736,50,7%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 182,4 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,2%. 12 kuu müügitulu oli 681,2 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 651,3 miljonit eurot, 4,6%. Grupi 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 11,5 miljonit eurot, mis on 3,3% madalam eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Kontserni 2018. aasta puhaskasum oli 30,4 miljonit eurot, mis on 2,0% eelnenud aasta kasumist parem. Maksueelne kasum oli kaheteistkümnel kuul 36,7 miljonit eurot, kasvades varasema aastaga võrreldes 0,7%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2018. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,3 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,7 miljonit eurot.

2018. aasta neljandas kvartalis jätkas Grupp tugevate müügitulemustega. Kõige rohkem kasvatas müüke supermarketite segment, mis sai novembris lisa kahe uue Selveri kaupluse näol Tallinnas. Kaubamaja õnnestunud müügikampaaniad ning I.L.U. eduka uue e-poe käivitamine kergitasid Kaubamajade segmendi müügitulu ja kasumit võrreldes 2017. aasta viimase kvartaliga. Aasta kokkuvõttes tegid väga eduka aasta autokaubanduse ning supermarketite segmendid, suutes kasvatada müüke ning parandada kasuminumbreid. Grupi e-poodide müügitulemused kasvasid 2018. jõudsalt, seejuures kasvud ületasid endiselt Eesti e-kaubanduse müügistatistikat. Grupi tööjõukulud kasvasid aastaga 8,7%, seejuures kasvas Grupi töötajate keskmine palk 6,1%. Neljanda kvartali kasumit mõjutasid kinnisvarainvesteeringute ümberhindlused. Kinnisvarainvesteeringute väärtus 2018. aastal kasvas, kuid kasv jäi pisut alla 2017. aasta kasvule, mille tulemusena positiivne mõju maksudele, finantskuludele, –tuludele ning kulumieelsele kasumile (EBITDA) oli 2018. aastal 1,0 miljon eurot väiksem.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 450,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 3,9%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 122,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,6%. Selveritest tehti 2018. aastal 38,8 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 3,1%.  2018. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 18,6 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelnenud aastaga 1,8 miljonit ning puhaskasum oli 14,6 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelnenud aastaga 1,4 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2018. aastal oli dividendide tulumaks 0,4 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. IV kvartalis olid maksueelne kasum ja puhaskasum 5,8 miljonit eurot, ületades eelnenud aasta võrreldava perioodi tulemust 0,1 miljoni euro võrra. 2018. aasta II poolaastal viidi läbi SIA Selver Latvia likvideerimisprotsess ning aasta lõpu seisuga on ettevõte äriregistrist kustutatud.

Selveri IV kvartali müügitulu kasv jätkus spetsialiseerimata kaupluste turusegmendi kasvust kiiremas tempos. Kasvu trendis jätkusid nii ostude arv kui keskmine ost. Võrreldavate kaupluste müügitulu kasv oli kiireim aasta viimases kvartalis. e-kaubanduse valdkonna müügitulu kasv oli IV kvartalis 28,0%. Supermarketite segmendi kasumi kujunemisele on mõju avaldanud eelkõige müügitulu kasv. Tegevuskulude osas on parandatud eelnenud aasta tegevuskuluefektiivset taset. Tugevast palgasurvest ning uutesse avatavatesse kauplustesse personali värbamisest tingituna kiirenes aasta teises pooles tööjõukulude kasv. 2018. aasta võrdlusbaasis ei sisaldu eelnenud aastal Tallinnas avatud viite uut supermarketit ning Hiiumaa rändpoodi, kuid võrdlusbaas on suurem Tallinnas suletud supermarketi võrra.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2018. aasta müügitulu oli 100,9 miljonit eurot, mis jäi eelnenud aasta samale perioodile alla 1,5%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 31,6 miljonit eurot, mis oli 2017. aasta IV kvartali tuludest parem 1,8%. Kaubamajade segmendi 2018. aasta maksueelne kasum 3,8 miljonit eurot, mis jäi aastatagusele tulemusele alla 12,2%. Neljandas kvartalis oli maksueelne kasum 2,8 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 24,0%. Kaubamajade segmendi 12 kuu müügitulu mõjutas sel aastal pikem ja jõulisem suvine allahindluskampaania, kuna pikk talv ja varakult alanud suvi ei soodustanud kevadkaupade müüke. Suviseid müüke mõjutas veel olulisel määral Gonsiori tänava remont ja Tammsaare pargi renoveerimine, mis häiris kogu kesklinna liiklust ja jalakäijate liikumist, takistades klientide ligipääsu ja vähendades Tallinna müügimajja sisenejate arvu. Lisaks toimusid juulis ja augustis renoveerimistööd Tartu müügimaja 2. korrusel, kus septembri alguses avati täielikult uuenenud Naiste Kingamaailm ja Meestemaailm. Neljanda kvartali müügitulu mõjutas positiivselt läbi aegade edukaim Osturalli ja tugev jõulukampaania. Lähtuvalt Kaubamaja asukohast Tallinna südalinnas, on 2018. aasta tulemust oluliselt mõjutanud ka turistide arvu struktuurne muutus 2018. aastal, kus Soome turistide arv on langenud. Soome turistide ostuharjumusi on mõjutanud muudatused aktsiisipoliitikas, mis lisaks alkoholimüügi vähenemisele on toonud kaasa kaupade müügi languse ka muudes kaubagruppides nagu parfümeeria, rõivad, jalanõud ja lastekaubad.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2018. aasta IV kvartali müügitulu oli 1,6 miljonit eurot, kasvades 2017. aasta sama perioodiga võrreldes 3,8%. Neljandas kvartalis oli kasum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2017. aasta võrreldava perioodi kasumist parem 0,1 miljoni euro võrra. 2018. aasta müügitulu oli 4,6 miljonit eurot, mis vähenes 2017. aasta müügituluga võrreldes 0,7%. 2018. aasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2017. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,1 miljoni euro võrra. Aruandeaastal suleti veebruaris mitterahuldava äritulemuse tõttu Tartu Kvartali kauplus. Aasta vältel pöörati jätkuvalt tähelepanu sortimendianalüüsile kaupluste lõikes, seda nii kliendile atraktiivse uue kauba pakkumise kui ka varude optimaalse tasakaalu eesmärgil. Septembris avati põhjalikult uuendatud I.L.U. e-pood, mis võeti klientide poolt hästi vastu. 

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2018. aasta müügitulu oli 114,9 miljonit eurot. Müügitulu ületas 15,3% eelnenud aasta tulusid, samas KIAde müügitulu kasvas aasta kokkuvõttes 1,7%. Neljanda kvartali 24,2 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 2,8%. KIAde müügitulu jäi eelnenud aasta samale perioodile alla 11,1% ning tugeva müügitulemuse tegi Peugeot’de müük. 2018. aastal müüdi Grupi autosegmendis kokku 5 050 uut sõidukit, sellest IV kvartalis 949 sõidukit. Autokaubandussegmendi 2018. aasta puhaskasum oli 3,7 miljonit eurot, olles 11,9% aasta varasemast kasumist suurem. Segmendi 2018. aasta maksueelne kasum oli 4,4 miljonit eurot, ületades 2017. aasta kasumit 13,4%. 2018. aasta IV kvartali maksueelne kasum oli 0,6 miljonit eurot, ületades 2017. aasta IV kvartali maksueelset kasumit 16,5%.

2018. aasta autokaubandussegmendi edu aluseks võib lugeda tütarettevõtetest edasimüüjate väga edukat aastat. Kõik kolm jaemüüjat Viking Motors AS Tallinnas, Forum Auto SIA Riias ja KIA Auto UAB Vilniuses täitsid kasumiootusi. KIA Auto AS ehk KIA maaletooja majandustulemused olid ootuspärased, kuigi eelnenud aasta ülikõrget tulemust ei ületatud. Kokkuvõttes võib öelda, et autokaubandussegmendi jaoks oli 2018. aasta rekordaasta nii käivete, kasumi kui ka müüdud uute autode arvu poolest. 

Jalatsikaubandus

2018. aasta müügitulu jalatsikaubanduse segmendis oli 9,8 miljonit eurot, vähenedes eelnenud aastaga võrreldes 11,2%. Segmendi 2018. aasta maksueelne kahjum vähenes võrreldes 2017. aastaga oluliselt. Kokku paranes tulemus 2,7 miljoni euro võrra, millest 2,2 miljonit eurot moodustas 2017. aastal firmaväärtuse allahindlus. IV kvartali müügitulu oli 2,6 miljonit eurot, jäädes eelnenud aasta sama perioodi müügitulule alla 14,7%. IV kvartali kasumiks kujunes 0,04 miljonit eurot. 2018. aastal lansseeris jalatsikaubanduse segment ABC Kinga kauplustes uue visuaalse kontseptsiooni. Aruandeaasta teises pooles avati Ülemiste ja Kristiine Kaubanduskeskustes kaks klientide poolt hästi vastu võetud uuendatud kontseptsiooniga ABC Kinga kauplust. Koos kontseptsioonimuudatustega panustati enam personali koolitusse, tänu millele vähenes personali voolavus ja paranes üldine teeninduskvaliteet. Uuenenud hankekanalid toetasid marginali paranemist võrreldes 2017. aastaga.  

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2018. aasta grupiväline müügitulu oli 5,4 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 2017. aastaga võrreldes 8,1%. Segmendi IV kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot, kasvades seega 7,3% võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. Kinnisvarade segmendi 2018. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 10,2 miljonit eurot, jäädes eelnenud aasta sama perioodi tulemusele alla 29,4%. Segmendi 2018. aasta IV kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,3 miljonit eurot, mis jäi aasta varasemale tulemusele alla 60%. Segmendi müügitulu kasvule annab suurima panuse tihedas konkurentsis häid tulemusi näitav Tartu Kaubamaja Keskus. Aasta jooksul on müügikasvu toetanud ka Peetri Selveri vahetus naabruses avatud tankla ja tanklakauplus. Aasta lõpus anti grupivälisele osapoolele osaliselt üürile Lätis Ogres asuv hoone. Kinnisavade segmendi kasumi vähemist mõjutasid varasemad grupisisesed Läti kinnisvaraga seotud lepingud, mis on praeguseks lõppenud. Samuti mängis IV kvartali kasumi vähenemises rolli kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus, mille ulatus jäi alla 2017. aastal toimunud ümberhindlustele. 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

 31.12.201831.12.2017
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod37 23533 662
Nõuded ja ettemaksed16 09316 127
Varud78 21275 816
Käibevara kokku131 540125 605
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed113114
Sidusettevõtjad1 7381 724
Kinnisvarainvesteeringud59 86649 902
Materiaalne põhivara 212 687214 475
Immateriaalne põhivara5 1335 675
Põhivara kokku279 537271 890
VARAD KOKKU411 077397 495
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused26 00254 818
Võlad ja ettemaksed90 77585 569
Lühiajalised kohustused kokku116 777140 387
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused68 31348 732
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud370360
Pikaajalised kohustused kokku68 68349 092
KOHUSTUSED KOKKU185 460189 479
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv95 58782 124
Konverteerimiserinevused-149-255
Jaotamata kasum111 284107 252
OMAKAPITAL KOKKU225 617208 016
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU411 077397 495


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

 IV kvartal 2018IV kvartal 201712 kuud 201812 kuud 2017
Müügitulu182 352175 031681 181651 257
Muud äritulud9821 3392 1752 239
     
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused-132 830-128 147-507 182-484 760
Mitmesugused tegevuskulud-15 189-14 161-56 033-54 611
Tööjõukulud-19 461-18 035-67 710-62 289
Põhivara kulum ja väärtuse langus-3 227-3 409-13 426-13 356
Muud ärikulud-844-248-1 673-1 373
Ärikasum11 78312 37037 33237 107
Finantstulud0011
Finantskulud-237-202-810-773
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt2727214162
Kasum enne tulumaksustamist11 57312 19536 73736 497
Tulumaks-49-275-6 299-6 666
Aruandeperioodi puhaskasum11 52411 92030 43829 831
Muu koondkasum    
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse    
Maa ja ehitiste ümberhindlus15 266015 2660
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku15 266015 2660
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM26 79011 92045 70429 831

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus


Börs_Kaubamaja_4Q2018_est.pdf