Paskelbta: 2019-01-23 15:50:00 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautus AB Šiaulių bankas pranešimus apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Priedai


SB_INVLBRE_20180329_litb.pdf
SB_INVLBRE_20180329_lits.pdf