Publicēts: 2019-01-22 16:46:52 CET
Latvijas balzams
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu likuma 59.1 panta 7. un 10.daļas prasībām, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) valde informē, ka ir noslēgusi nozīmīga apjoma darījumu par iepriekš sniegtā galvojuma darbības termiņa pagarināšanu, saistībā ar starp vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstošā uzņēmuma S.P.I. Spirits (Cyprus) Limited, Kipras reģ. Nr.HE 102536, un Luminor Bank AS noslēgto Overdrafta līgumu par kopējo maksimālo kredītlīdzekļu summu EUR 13 273 048,08. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī AS “Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis.

AS “Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs

Intars Geidāns