Paskelbta: 2019-01-22 16:31:56 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo vadovų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama). 

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP apskaitos departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.

Priedai


IBaranauskiene_20190122_LT.pdf
DSavickas_20190117_LT.pdf
DSavickas_20190122_LT.pdf