Avaldatud: 2019-01-22 09:45:00 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

ASi Ekspress Grupp erakorralise üldkoosoleku otsused

22.01.2019 toimus Tallinnas Parda 6 ASi Ekspress Grupp aktsionäride erakorraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 17 727 514 häält, mis moodustab 59,53% hääleõiguslikest häältest.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas vastavalt ettepanekule kiita heaks ASi Ekspress Grupp, OÜ Ekspress Finance ja OÜ Ekspress Digital vahel 19.12.2018 sõlmitud ja Tallinna notari Tea Türnpuu tõestatud ühinemisleping 17 727 514 poolthäälega.

Nimetatud tehingul ei ole mõju ASi Ekspress Grupp kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele.


Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp 
Juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Balti riikide juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ja kirjastamist suurimate internetiportaalide kaudu Eestis, Lätis ja Leedus. Kontsern tegeleb ka ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamisega, digitaalse välireklaamiga ja seotud teenustega. 2017. aasta lõpus töötas kontsernis enam kui 1600 inimest ja 2017. aastal oli müügitulu 64 miljonit eurot.